Pregled surovin

Šifra Naziv Prenos datotek
C2 011 Aceton kemično čist  
C2 012 Aceton tehnični  
P9 0028 ACETON TEHNIČNI 1000ML  
P9 0013 ACETON TEHNIČNI 25L  
C5 300 Aktivno oglje, 2-4 mm  
C5 301 Aktivno oglje, prah  
P9 0018 ALKOHOL ETILNI DENATURIRANI 10L  
P9 0003 ALKOHOL ETILNI DENATURIRANI 96% 1000ML  
P9 0010 ALKOHOL ETILNI RAFINIRANI 10 L  
P9 0011 ALKOHOL ETILNI RAFINIRANI 96% 1000ML  
C1 130 Aluminijev sulfat 17/18%  
C6 081 Amido betain, cocoamido propyl betaine  
C2 301 Amil acetat, primarni  
C3 120 Amonijak 24%  
C1 034 Amonijev klorid
C1 033 Amonijev klorid FW RWN  
C1 030 Amonijev nitrat  
C5 044 Amonijev tioglikolat 71%  
C2 601 Antifriz ECO koncentrat  
C1 111 Bakrov sulfat pentahidrat  
C1 011 Barijev karbonat prah tip a  
C1 024 Bicar Codex 0/13  
C2 303 Butil acetat  
C2 138 Butil diglikol  
C2 280 Butil diglikol acetat (BDGAc)  
C2 137 Butil glikol  
C2 279 Butil glikol acetat (BGAc)  
C1 208 Cinkov klorid anhidrid  
C1 209 Cinkov klorid high grade  
C1 202 Cinkov oksid - beli pečat  
C1 200 Cinkov oksid - USP  
C1 201 Cinkov oksid - zlati pečat  
C1 205 Cinkov oksid -feed  
C1 204 Cinkov oksid -rdeči pečat  
C1 119 Cinkov oksid granulat-zeleni pečat  
C5 013 Cinkov stearat N29 kozmetični  
C1 207 Cinkov sulfat heptahidrat  
C1 206 Cinkov sulfat monohidrat  
C4 110 Citronska kislina monohidrat, BP  
C6 053 Cocamide DEA  
C6 018 DBSA, alkil benzen sulfonska kislina  
C2 352 Diizopropil eter  
C2 400 Dimetilacetamid  
C2 249 Dowanol PNB  
C6 200 Duasyn-Saeureblau AE90  
C3 124 Dušikova kislina 53-55%  
C2 124 Etanol 96% rafinirani  
C2 125 Etanol-sintetični  
C2 126 Etanol, denaturirani 96 vol.%,(dietilftalat, t-butilalkohol)
C2 128 Etanol, denaturirani 96 vol.%,(IPA + t-butanol + bitrex)  
C2 302 Etil acetat (EtAc) PU  
C2 246 Etoksi propanol  
C4 309 Eurovanillin Aromatic FE  
C2 139 Flexothinner E80  
C2 136 Flexothinner E98  
C2 140 Flexothinner M3020  
C2 140 Flexothinner M3020  
C5 040 Formalin 37%, raztopina  
C3 127 Fosforna kislina 75%, prehrambena  
C3 126 Fosforna kislina 85%, prehrambena  
P9 0008 GLICERIN 25KG  
C2 133 Glicerin rastlinski 99,5% Ph.EUR  
C5 032 Heksakloretan  
C3 040 Hidratizirano apno  
C2 122 Izo butanol  
C2 129 Izopropanol 99,9 % Ph.EUR.  
C2 131 Izopropanol 99,9%  
C2 353 Izopropilglikol eter  
P9 0015 IZOPROPILNI ALKOHOL 10 L  
P9 0014 IZOPROPILNI ALKOHOL 25 L  
P9 0001 IZOPROPILNI ALKOHOL TEHNIČNI 1000ML  
C1 350 Kalcijev karbid 25/50  
C1 038 Kalcijev klorid 2-hidrat FCC  
C1 050 Kalcijev klorid anhidrid 15-30 mm  
C1 037 Kalcijev klorid tehnični 78-80%  
C1 115 Kalcijev nitrat  
C5 035 Kalcijev silicid  
C5 016 Kalcijev stearat  
C3 033 Kalijev hidroksid 50%, raztopina  
C3 032 Kalijev hidroksid luske  
C1 009 Kalijev karbonat  
C1 118 Kalijev nitar  
C1 116 Kalijev sulfat  
P9 0017 KARBID KALCIJEV 1000G  
C5 017 Karboksimetil celuloza (CMC)  
C5 034 Kelzan  
C5 015 Kolofonija WW  
C5 100 Laneno olje, kuhano  
C5 033 Levoxin  
C1 010 Magnezijev karbonat naravni  
C1 039 Magnezijev klorid tehnični  
C1 243 Magnezijev oksid  
C1 113 Magnezijev sulfat brezvodni  
C1 400 Mangan-(II)-sulfat monohidrat, tehnični  
C2 016 Metil etil keton (MEK)  
C2 017 Metil izobutil keton (MIBK)  
C2 510 Metilen klorid  
C2 511 Metilen klorid, tehnični  
C2 248 Metoksi propilacetat (MPAc)  
C2 245 Metoksipropanol  
C2 145 Monoetilen glikol (MEG)  
C2 147 Monopropilenglikol  
C2 146 Monopropilenglikol USP  
C5 200 Mowilith  
C3 123 Mravljična kislina 85%  
P9 0021 MRAVLJIČNA KISLINA 85% 5L  
C2 121 N-butanol  
C2 130 N-propanol  
C2 299 N-propil acetat (PrAc)  
C1 012 Natrijev acetat anhidrid tehnični  
C1 013 Natrijev acetat trihidrat tehnični  
C1 318 Natrijev bisulfat (NaHSO4)  
C4 111 Natrijev citrat prehrambeni  
C5 700 Natrijev diklorizocianurat min. 56%  
C1 317 Natrijev disulfit raztopina 25%, food grade  
C3 005 Natrijev hidroksid 50%, raztopina  
C3 009 Natrijev hipoklorit  
C1 017 Natrijev karbonat kalciniran-lahki  
C1 020 Natrijev karbonat kalciniran-težki  
C3 003 Natrijev kidroksid, luske  
C3 002 Natrijev kidroksid, mikroperle  
C1 036 Natrijev klorid farmacevtski  
C1 035 Natrijev klorid tehnični  
C1 040 Natrijev klorid-tabletiran  
C1 316 Natrijev metabisulfit-FCC  
C1 315 Natrijev metabisulfit-tehnični  
C1 120 Natrijev nitrat SSPS  
C1 121 Natrijev nitrit  
C4 216 Natrijev pirofosfat kisli  
C1 124 Natrijev sulfat kalciniran  
C1 319 Natrijev sulfid min.60% luske  
C1 122 Natrijev tiocianat  
C1 105 Natrijev tripolifosfat Granular  
C1 106 Natrijev tripolifosfat HUPH  
C1 107 Natrijev tripolifosfat HUPL  
C2 506 Nitro razredčilo  
C3 121 Ocetna kislina 100%  
C3 119 Ocetna kislina 80%  
P9 0024 OKSALNA KISLINA 25KG  
C5 030 Parafini  
C6 121 PEARL P-50  
C2 512 Perkloretilen (tetrakloretilen)  
P9 0009 PERKLORETILEN 16KG  
P9 0005 PERSAN 1000ML  
C2 132 Printanol  
C2 134 Printanol E 60  
C2 135 Printanol e 80  
C2 703 Razredčilo 2703  
P9 0025 RICINUS OLJE 1000ML  
P9 0006 SILIKAGEL 100G  
C6 027 SLES 27, natrijev laurileter sulfat  
C6 025 SLES 70, natrijev laurileter sulfat  
C1 019 Soda bikarbona FCC  
C1 018 Soda bikarbona tehnična  
C4 245 Sodium tripolyphosphate FG  
C4 310 Soja lecitin  
P9 0019 SOLNA KISLINA 20% 5L  
C3 122 Solna kislina 31-33%  
C3 128 Solna kislina 37%  
P9 0027 SOLNA KISLINA TEH.19-20% 1000ML  
P9 0007 SOLNA KISLINA TEH.25KG  
P9 0020 SOLNA KISLINA TEH.31%1000ML  
C2 605 Sredstvo proti zmrzovanju do -80°C  
C5 005 Stearinska kislina  
C5 046 T-Butil-hidroperoksid  
C4 228 Tetra sodium pyrophosphate FG  
C5 043 Tioglikolna kislina 80% kozmetična  
C2 500 Toluen  
C4 247 Trikalcijev fosfat  
C2 513 Trikloretilen  
P9 0002 TRIKLORETILEN TEH.1000ML  
C4 308 Vanilin Supreme FB  
C5 026 Voda demineralizirana  
P9 0026 VODA DESTILIRANA 5 L  
P9 0004 VODIKOV PEROKSID 1000ML  
P9 0016 VODNO STEKLO (NAVS 38) 200KG  
P9 0012 VODNO STEKLO NAVS 38 1000ML  
C2 502 White spirit  
C1 212 Železov klorid heksahidrat 60%  
C1 109 Železov sulfat  
C1 110 Železov sulfat heptahidrat  
C6 055 Zoharsoft DAS CS  
P9 0023 ŽVEPLENA KISL.AKUMUL.31-33% 5KG  
P9 0022 ŽVEPLENA ŽVEPLENA KISL.AKUMULATORSKA 31-33%1000ML  
C3 125 Žveplova kislina teh. 96%  
C3 124 Žveplova kislina teh.30%