Naši kupci

Naš cilj je delovati v tesnem partnerskem odnosu z našimi kupci, kakor tudi dobavitelji.
Samo na ta način lahko dosežemo:

  • dobave optimalne kvalitete
  • konkurenčne cene
  • dobave “just in time” (zmanjševanje količine zalog kakor tudi optimizacija potrebnega kapitala)
  • zagotavljanje vse potrebne dokumentacije (npr. specifikacije, analiski certifikati, varnostni listi, GMO certifikati, izjave residualnih topil, izjave o navzkrižni kontaminaciji,.....)
  • varčevanje z dragocenim časom v nabavi
  • optimalno razmerje cena/kvaliteta