Kemijske surove, aditivi in pomožna sredstva

Program se deli na sledeče osnovne sklope:

  • soli in oksidi
  • topila
  • kisline in baze
  • organske kemikalije
  • aditive za prehrambeno industrijo
  • surovine za kozmetično industrijo in čistila
  • aditivi za grafično industrijo
  • mala embalaža