Opšti podatci

NAZIV DRUŠTVA: ECP društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
SKRAČENI NAZIV DRUŠTVA: ECP d.o.o. Sarajevo
ADRESA: Pijačna 14G, 71210 Ilidža
TELEFON: ++387 33 771 860
FAX: ++387 33 788 450, ++387 33 788 451
E-mail: info@ecp.ba
PDV BROJ: 201055770000
ID BROJ: 4201055770000
TRANSAKCIJSKI RAČUN: 1291129402796315
SWIFT BACXBA22