Smo distributer

  • kemijskih surovin
  • aditivov
  • pomožnih sredstev
  • laboratorijskih kemikalij
  • laboratorijske opreme

Posebno skrb posvečamo

  • skrbi za kupce in dobavitelje
  • skrbi za varno in neoporečno ravnanje z nevarnimi snovmi
  • izboru zanesljivih in uveljavljenih dobaviteljev
  • dobro organizirani logistični mreži